Quỹ từ thiện DNG – Điểm Nhấn Group

Chuyên mục tạo ra để cam kết hành động của bản thân mình đóng góp cho Quỹ DNG. DNG là công ty hiện tại mình đang làm việc với việc thành lập, duy trì 1 quỹ rất ý nghĩa trị 2%/ tổng doanh thu mỗi tháng từ công ty. Đây là quyết định đầy tính nhân văn, tử tế và trách nhiệm trước xã hội từ ban lãnh đạo. Ngoài sự huyễn ngã của bản thân, cùng chung lý tưởng mong muốn giúp đỡ được những người khánh kiệt mình cũng quyết định đóng góp 20%/ tổng lương sau thuế ngay từ những ngày đầu làm việc. Và dù mức lương mình sau này ở mức nào thì con số này vĩnh viễn được duy trì. Ngoài ra, mình cam kết nếu % đưa vào quỹ của công ty tăng lên mình sẽ tăng song song với tỷ lệ <50%/ tổng lương (hơn là mình đói!!).

Lời cam kết, sao kê trên blog ThankZONE sẽ là bản cam kết minh bạch để mình duy trì trách nhiệm tuân thủ thực hiện.

>> Thông tin quỹ và những hoạt động rất ý nghĩa từ DNG:  https://diemnhan.com/quy-tu-thien-dng-duoc-thanh-lap

Scroll to Top