Ủng hộ bếp ăn 0đ Quỹ DNG tháng 4/2023

Số tiền 300.000đ trích doanh thu PolyXGO nhận từ hoa hồng làm tiếp thị liên kết tại ACCESSTRADE Việt Nam.

Bếp Ăn 0đ là một chương trình ý nghĩa hỗ trợ bữa ăn cho người có nhu cầu vào các ngày 1 và rằm hàng tháng. Thông tin chương trình: https://diemnhan.com/hoat-dong-thien-nguyen 

Cảm ơn mọi người đã mua hàng qua liên kết giới thiệu từ các blog PolyXGO. Mỗi đơn hàng bạn mua chính là một phần hoa hồng blog được nhận và qua đó giúp chúng mình góp gió thành bão để đóng góp và giúp đỡ mọi người phần nào đó!!!
PolyXGO with love!

Lên đầu trang