Thank.zone là một quỹ nhỏ hoạt động dưới tư cách cá nhân. Website là nơi cập nhật, báo cáo chi tiết các khoản thu/ chi PolyXGO gửi đến cá nhân hoặc tổ chức phù hợp. Sự chia sẻ chỉ đơn thuần là đóng góp 1 phần nhỏ về phía xã hội, được nhiều ủng hộ nhiều, được ít ủng hộ ít.

Nguồn thu chính PolyXGO đóng góp:

  • % từ hoa hồng (sau thuế) tham gia tiếp thị liên kết từ hệ thống blog polyxgo.
  • % lợi nhuận sau thuế từ hoạt động bán sản phẩm tại sàn Envato PolyXGO.
  • % lợi nhuận sau thuế từ hoạt động dịch vụ tại PolyXGO.vn.

Nếu bạn cũng mong muốn đóng góp và truyền tải thông điệp chia sẻ. Bạn có thể tìm hiểu các đơn vị sau nhé!

Quỹ Tony Buổi Sáng

Quỹ Mái Ấm Thế Giới Di Động

Nếu các đơn vị có quỹ xã hội song song với sự phát triển của công ty thì đồng nghĩa với việc sử dụng dịch vụ, sản phẩm của đơn vị đó sẽ đưa doanh số gia tăng và gián tiếp đưa con số hoạt động của quỹ thiện nguyện tăng lên. Cũng qua đó bạn cũng gián tiếp giúp được rất nhiều người, những em nhỏ, những cụ già,…. Quan điểm mình luôn luôn tâm niệm đó là thêm 1 người bớt chút khó khăn xã hội sau này chắc chắn thêm 1 chút sự thay đổi!?

– Zeroto –

Lên đầu trang