Không tên

Khấu trừ chi phí dịch đơn vị có quỹ và các chương trình hoạt động xã hội.

Số tiền: 8.000.000đ giảm trừ trực tiếp chi phí dịch vụ đơn vị khách hàng có quỹ và các chương trình hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Lên đầu trang