hoangreboot Ủng hộ quỹ Mái Ấm TGDĐ chi phí mua plugin PXG Celebration

Số tiền 400.000đ bạn Lợi Hoàng mua plugin PXG Celebration. Thank bạn!

Bạn có thể tham khảo và mua plugin này nếu có nhu cầu! Chỉ cần ủng hộ quỹ theo hướng dẫn sau đó liên hệ facebook cá nhân Cù Kim Ngọc mình gmail để mình gửi link tải nhé.

Thông tin chi tiết plugin: https://www.facebook.com/PExpress/posts/3798867660128231

Cảm ơn mọi người đã mua hàng qua liên kết giới thiệu từ các blog PolyXGO. Mỗi đơn hàng bạn mua chính là một phần hoa hồng blog được nhận và qua đó giúp chúng mình góp gió thành bão để đóng góp và giúp đỡ mọi người phần nào đó!!!
PolyXGO with love!

Leave a Comment

Scroll to Top