Ủng hộ minigame 20-10 Hội Yêu Sách HYS

Số tiền ủng hộ 500.000đ trích doanh thu PolyXGO minigame tặng Sách: Hội Yêu Sách.

Cảm ơn mọi người đã mua hàng qua liên kết giới thiệu từ các blog PolyXGO. Mỗi đơn hàng bạn mua chính là một phần hoa hồng blog được nhận và qua đó giúp chúng mình góp gió thành bão để đóng góp và giúp đỡ mọi người phần nào đó!!!
PolyXGO with love!

Lên đầu trang