(Đợt 2) Ủng hộ Mái Ấm Thế Giới Di Động tháng 5/2021

Số tiền ủng hộ đợt 2 là 850.000đ trích doanh thu PolyXGO nhận được tháng 05/2021 từ hoa hồng làm tiếp thị liên kết tại ACCESSTRADE Việt Nam.

Cảm ơn mọi người đã mua hàng qua liên kết giới thiệu từ các blog PolyXGO. Mỗi đơn hàng bạn mua chính là một phần hoa hồng blog được nhận và qua đó giúp chúng mình góp gió thành bão để đóng góp và giúp đỡ mọi người phần nào đó!!!
PolyXGO with love!

Ủng hộ đợt 2 quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động tháng 5 năm 2021
Ủng hộ đợt 2 quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động tháng 5 năm 2021
Scroll to Top